ANBI

Culturele ANBI

Stichting Koorschool Dordrecht heeft van de belastingdienst de ANBI status toegekend gekregen.
Giften aan de Stichting kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de belasting.

In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichting geven wij u de volgende informatie:

Contactgegevens

Naam:             Stichting Koorschool Dordrecht

Bezoekadres: Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG  Dordrecht

Adres:              Stooplaan 13, 3311 DL Dordrecht

Bank:               NL45RABO0306637391 t.n.v. Stichting Koorschool Dordrecht

KvK:                 64079279

RSIN:               855512891

Doelstelling

Stichting Koorschool Dordrecht stelt zich ten doel de deelname van kinderen aan koorzang te bevorderen. De Koorschool streeft ernaar kinderen de gelegenheid te geven zich muzikaal te ontwikkelen en ze kennis te laten maken met (klassieke) koorzang.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een koorschool, alsmede het oprichten en in stand houden van een afzonderlijk jongens- en meisjeskoor van hoog niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan 2021-2024

Stichting Koorschool Dordrecht wil zich graag verder inspannen om kinderen in contact te brengen met klassieke koorzang van niveau.

Door het aanbieden van een gedegen opleiding voor kinderen krijgen kinderen een gedegen muzikale vorming, speciaal gericht op koorzang. Alle aspecten die van belang zijn voor een goede algehele, gedegen muziekopleiding komen aan bod.

Zij wil hierbij kinderen de kans geven zich optimaal muzikaal te ontwikkelen. De kwaliteit van musiceren moet hierbij bewaakt worden om onderscheidend te kunnen blijven en daardoor de belangstelling van kinderen voor klassieke koorzang te bevorderen.

Activiteiten 2021

 • Verschillende nieuwe koorklassen zijn gevormd om een continue leerlijn te kunnen waarborgen, waaronder een klas voor de allerkleinste kinderen (4 t/m 6 jaar), een nieuwe gevorderde groep (10+) jaar) en een solistenklas.
 • Bestaande koorklassen zijn voortgezet waarbij de kinderen wekelijks 1,5 uur koorles en solfège kregen.
 • Door alle corona maatregelen en lockdowns hebben de kinderen in 2021 aan weinig projecten kunnen meewerken. Veel concerten waren afgelast. Wel hebben de kinderen twee eigen concerten gegeven en hebben zij virtuele opnames gemaakt.

Activiteiten 2022

Naast de wekelijkse repetities en koorklassen hebben de kinderen meegewerkt aan verschillende concerten en projecten, waaronder:

 • de stadsopera MARIA keizerin van Dordt, in samenwerking met Muziektheater Hollands Diep
 • Zomerconcert, Trinitatiuskapel, Dordrecht
 • Kerstconcert, Trinitatiuskapel, Dordrecht

Activiteiten 2023

 • Johannes Passion + in samenwerking met het Drechtsteden Bachkoor en Collegium Delft, o.l.v. Nico van der Meel
 • Matthäus Passion in samenwerking met Toonkunstkoor Rotterdam, de Doelen Rotterdam

Bestuur
Voorzitter: I. Roig
Secretaris: R. Wieringa
Penningmeester: R. van Herk

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De inhuur van artistieke leiding gebeurt op basis van uurloon, gebaseerd op de tarieven van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging.

Financiële verantwoording 2021. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich rechtstreeks richten tot de penningmeester van het bestuur.

Werving inkomsten

Stichting Koorschool Dordrecht verwerft haar inkomsten met name uit donaties en lesgelden. Deze doelen in acht genomen richt de stichting zich op de volgende bronnen van inkomsten:

 • 1. Lesgelden
 • 2. Donaties
 • 3. Subsidie

Kosten worden gemaakt voor:

 • 1. Lesmateriaal
 • 2. Huur van repetitie- en lesruimte
 • 3. Inzet van artistieke leiding (personeel niet in loondienst)
 • 4. Organisatie van concerten
 • 5. Kantoorkosten
 • 6. Algemene zaken