Stichting Koorschool Dordrecht

Kinderen hebben muziek nodig, zo leert wetenschappelijk onderzoek ons. Musiceren draagt bijvoorbeeld bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Samen zingen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en draagt ook nog eens bij aan betere schoolprestaties.

Stichting Koorschool Dordrecht stelt zich ten doel de deelname van kinderen aan koorzang te bevorderen. De Koorschool streeft ernaar om kinderen de gelegenheid te geven om zich muzikaal te ontwikkelen en ze kennis te laten maken met klassieke koorzang.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een koorschool, alsmede het oprichten en in stand houden van een afzonderlijk jongens- en meisjeskoor van hoog niveau.

De Koorschool heeft geen winstoogmerk en heeft de status van Culturele ANBI toegekend gekregen.

Contactgegevens

Bezoekadres: Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG  Dordrecht

Postadres:      Stooplaan 13, 3311 DL  Dordrecht

Bank:               NL45RABO0306637391 t.n.v. Stichting Koorschool Dordrecht

KvK:                 64079279

RSIN:               855512891

E-mail:            info@koorschooldordrecht.nl

Bestuur

Voorzitter: I. Roig
Secretaris: A. R. Wieringa
Penningmeester: R. van Herk